Søk

Google:
 
Wikipedia
 
Store norske leksikon
 Abonner på nyheter

Du får tilsendt en mail hver gang det kommer en Nyhet på vår sider. Dette er gratis. 

Din Epost-adresse:
BRØVIGS MINDE BARNEHAGE
 

Nytt fra Barnehagen

VIL DU JOBBE I BRØVIGS MINDE BARNEHAGE?

Vi har ledig:

- 100% vikariat som barnehagelærer/førskolelærer, f.o.m. 01.09.14 t.o.m. mars 2015

- 100% årsvikariat som barnehagelærer/pedagogisk leder, 06.11.2014-12.11.2015

Barnehagen eies og drives av Indremisjonsforbundet Sør og har utvidet kristen formålsparagraf. Vi ser store verdier i å legge gode verdier for barna i deres oppvekst gjennom kristendom.

Vi er ute etter noen med en gnist for arbeidet vi gjør i barnehagen. Vi verdsetter spontanitet, fleksibilitet, glede, humor og gode samarbeidsevner.

Vil du jobbe i vår barnehage, må du:
• Være utdannet barnehagelærer
• Ha evne å være i utvikling og være opptatt av kontinuerlig forbedring
• Være glødende, skapende og tilstedeværende
• Ønske å jobbe etter vår visjon og verdier

Søknad og CV sendes på mail til sbrovi@broadpark.no innen fredag 08. august 2014.
10.04.2014

RSS

Velkommen til barnehagen vår!

Brøvigs Minde er en privat barnehage som ble åpnet i april 1972.
Etter en lang og minnerik drift i den gamle barnehagen, som opprinnelig var et daghjem, flyttet vi den 01. april 2014 inn i helt nye lokaler.
Det nye lokalet er tilknyttet det gamle huset, som nå blir brukt til kontor- og møtevirksomhet. 

Barnehagen har 3 avdelinger,og ligger like utenfor Farsund bykjerne. Det gir oss en flott mulighet til å utforske nærmiljøet, med nærme vei til byen og flotte naturområder hvor barna kan boltre seg. Barnehagen har også en fin og stor utelekeplass med lekeapparater, ulent terreng og trær til å klatre i.

Barnehagen har en stabil, erfaren og positiv personalgruppe, og vårt mål er at barnehagedagen skal være preget av raushet, glede og humor:)


Vår visjon er:
"ingen like - alle unike"
Brøvigs Minde Barnehage AS
Sundeveien 24
4550 Farsund

Postadresse:

Postboks 191
4552  FARSUND

E-post:
sbrovi@broadpark.no

Telefon:
38 39 02 56 /
400 36 457

Styrer:
Susanne Rogn

Åpningstid:
Kl. 06.30 - 16.45
Åpent hele året

Heldagsplasser:
3 - 5 dg. pr. uke

Søskenmoderasjon:
50%

Alder:
0 - 6 år

Avdelinger:
Blåklokka

mob: 950 79 473 
Lyngtua
mob: 414 67 533
Erteblomsten
mob: 954 04 373