Søk

Google:
 
Wikipedia
 
Store norske leksikon
 Abonner på nyheter

Du får tilsendt en mail hver gang det kommer en Nyhet på vår sider. Dette er gratis. 

Din Epost-adresse:
BRØVIGS MINDE BARNEHAGE
 

Nytt fra Barnehagen

VIL DU JOBBE I BRØVIGS MINDE BARNEHAGE?

Vi har et 100% førskolelærervikariat ledig, fra 01.05.2014-28.02.2015, med muligheter for forlengelse.

Vi leter etter en person med følgende kvalifikasjoner:

- Godkjent førskolelærerutdanning
- En glød for arbeidet vi gjør i barnehagen
- Fleksibilitet
- Evner for selvstendig arbeid samt arbeid i team

Brøvigs Minde Barnehage eies og drives av Indremisjonsforbundet Sør.
Vi har en utvidet kristen formålsparagraf, og verdsetter det kristne arbeidet vi gjør med bara.

Søknad kan sendes til brovigs.minde@frisurf.no eller rogn.bmbhg@gmail.com.
Ved spørsmål, ring styrer på tlf. 38 39 02 56.
10.04.2014

Hørt fra barnemunn

Overhørte en gutt som sa til en annen gutt;
"Du hør her, det er ikke vits å krangle. Det er så leit".
Så sluttet de å krangle.

Det er jammen kjekke unger vi har her i barnehagen!
Les mer »   07.08.2013

RSS

Velkommen til barnehagen vår!

Brøvigs Minde er en privat barnehage som ble åpnet i april 1972.
Etter en lang og minnerik drift i den gamle barnehagen, som opprinnelig var et daghjem, flytter vi den 01. april 2014 inn i helt nye lokaler.
Det nye lokalet er tilknyttet det gamle huset, som nå blir brukt til kontor- og møtevirksomhet. 

Barnehagen har 3 avdelinger,og ligger like utenfor Farsund bykjerne. Det gir oss en flott mulighet til å utforske nærmiljøet, med nærme vei til byen og flotte naturområder hvor barna kan boltre seg. Barnehagen har også en fin og stor utelekeplass med lekeapparater, ulent terreng og trær og klatre i.

Barnehagen har en stabil, erfaren og positiv personalgruppe, og vårt mål er at barnehagedagen skal være preget av raushet, glede og humor:)


Vår visjon er:
"ingen like - alle unike - som et kjede - sammen i lek og glede"

Bilder fra barnehagen

Brøvigs Minde Barnehage AS
Sundeveien 24
4550 Farsund

Postadresse:

Postboks 191
4552  FARSUND

E-post:
brovigs.minde@frisurf.no

Telefon:
38 39 02 56

Styrer:
Susanne Rogn

Åpningstid:
Kl. 06.30 - 16.45
Åpent hele året

Heldagsplasser:
3 - 5 dg. pr. uke

Søskenmoderasjon:
50%

Alder:
0 - 6 år

Avdelinger:
Blåklokka

mob: 950 79 473 
Lyngtua
mob: 414 67 533
Erteblomsten
mob: 954 04 373