Søk

Google:
 
Wikipedia
 
Store norske leksikon
 Abonner på nyheter

Du får tilsendt en mail hver gang det kommer en Nyhet på vår sider. Dette er gratis. 

Din Epost-adresse:
BRØVIGS MINDE BARNEHAGE
 

Nytt fra Barnehagen

VIL DU JOBBE I BRØVIGS MINDE BARNEHAGE?

Vi har et 100% førskolelærervikariat ledig, fra 01.08.2014-28.02.2015, med muligheter for forlengelse.

Vi har og et 100% vikariat som pedagogisk leder på avdelingen for de eldste barna. Dette går fra 01. november 2014 til midten av november 2015.

Vi leter etter en person med følgende kvalifikasjoner:

- Godkjent førskolelærerutdanning
- En glød for arbeidet vi gjør i barnehagen
- Fleksibilitet
- Evner for selvstendig arbeid samt arbeid i team

Brøvigs Minde Barnehage eies og drives av Indremisjonsforbundet Sør.
Vi har en utvidet kristen formålsparagraf, og verdsetter det kristne arbeidet vi gjør med barna.

Søknad kan sendes til rogn.bmbhg@gmail.com.
Ved spørsmål, ring styrer på tlf. 38 39 02 56.
10.04.2014

RSS

Velkommen til barnehagen vår!

Brøvigs Minde er en privat barnehage som ble åpnet i april 1972.
Etter en lang og minnerik drift i den gamle barnehagen, som opprinnelig var et daghjem, flyttet vi den 01. april 2014 inn i helt nye lokaler.
Det nye lokalet er tilknyttet det gamle huset, som nå blir brukt til kontor- og møtevirksomhet. 

Barnehagen har 3 avdelinger,og ligger like utenfor Farsund bykjerne. Det gir oss en flott mulighet til å utforske nærmiljøet, med nærme vei til byen og flotte naturområder hvor barna kan boltre seg. Barnehagen har også en fin og stor utelekeplass med lekeapparater, ulent terreng og trær til å klatre i.

Barnehagen har en stabil, erfaren og positiv personalgruppe, og vårt mål er at barnehagedagen skal være preget av raushet, glede og humor:)


Vår visjon er:
"ingen like - alle unike - som et kjede - sammen i lek og glede"

Bilder fra barnehagen

Brøvigs Minde Barnehage AS
Sundeveien 24
4550 Farsund

Postadresse:

Postboks 191
4552  FARSUND

E-post:
sbrovi@broadpark.no

Telefon:
38 39 02 56

Styrer:
Susanne Rogn

Åpningstid:
Kl. 06.30 - 16.45
Åpent hele året

Heldagsplasser:
3 - 5 dg. pr. uke

Søskenmoderasjon:
50%

Alder:
0 - 6 år

Avdelinger:
Blåklokka

mob: 950 79 473 
Lyngtua
mob: 414 67 533
Erteblomsten
mob: 954 04 373